อัตลักษณ์ : ลูกบรบือมีจิตอาสา     เอกลักษณ์. : โรงเรียนบรบือ มีหัวใจบริการ
ตำแหน่ง

 
    กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
    กลุ่มงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
    กลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    งานประกันคุณภาพการศีกษา
   กลุ่มงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   งานสารสนเทศโรงเรียนบรบือ
 
 
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   คณิตศาสตร์
   ภาษาต่างประเทศ
   ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ศิลปะ
   สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
 
   หน้าหลัก
   เกี่ยวกับโรงเรียน
       ข้อมูลทั่วไป
       วิสัยทัศน์/พันธกิจ
       นโยบาย/ยุทธศาสตร์
       โครงสร้างบริหาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   โครงการ
   ผลงานเผยแพร่
   วารสารโรงเรียน
   กระทู้ถาม-ตอบ
   ข้อมูลติดต่อ

 IP Address : 18.206.92.240
 ผู้เข้าชมทั้งหมด : 16,561 IP

 
 
 
   
 
 

ตั้งกระทู้

# กระทู้
1

ผู้โพส :  วันที่โพส : 16/02/2023 14:30:18
2

ผู้โพส :  วันที่โพส : 21/11/2022 23:51:46
3

ผู้โพส :  วันที่โพส : 14/09/2022 04:07:33
4

ผู้โพส :  วันที่โพส : 31/07/2022 00:52:01
5

ผู้โพส :  วันที่โพส : 28/07/2022 15:45:29
6

ผู้โพส :  วันที่โพส : 11/06/2022 09:25:45
7

ผู้โพส :  วันที่โพส : 09/06/2022 03:56:52
8

ผู้โพส :  วันที่โพส : 17/04/2022 11:48:53
9

ผู้โพส :  วันที่โพส : 09/09/2021 13:34:12
10
จะแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนจอดรถจักรยานยนต์ตามสถานประกอบการร้านค้า
ผู้โพส : เจ้าของกิจการร้านหนึ่งใกล้งโรงเรียน วันที่โพส : 13/02/2018 15:41:54

 


Social Media
  Facebook
  Twitter
  Youtube

Contact Us
 
 
     Copyright © 2014 . All Rights Reserved. Dev by Kawinthorn