อัตลักษณ์ : ลูกบรบือมีจิตอาสา     เอกลักษณ์. : โรงเรียนบรบือ มีหัวใจบริการ
ตำแหน่ง

 
    กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
    กลุ่มงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
    กลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    งานประกันคุณภาพการศีกษา
   กลุ่มงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   งานสารสนเทศโรงเรียนบรบือ
 
 
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   คณิตศาสตร์
   ภาษาต่างประเทศ
   ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   ศิลปะ
   สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
 
   หน้าหลัก
   เกี่ยวกับโรงเรียน
       ข้อมูลทั่วไป
       วิสัยทัศน์/พันธกิจ
       นโยบาย/ยุทธศาสตร์
       โครงสร้างบริหาร
   ปฏิทินกิจกรรม
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   โครงการ
   ผลงานเผยแพร่
   วารสารโรงเรียน
   กระทู้ถาม-ตอบ
   ข้อมูลติดต่อ

 IP Address : 3.236.253.192
 ผู้เข้าชมทั้งหมด : 13,818 IP

 
 
 
   
 
 

ตั้งกระทู้

# กระทู้
1

ผู้โพส :  วันที่โพส : 09/09/2021 13:34:12
2
จะแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนจอดรถจักรยานยนต์ตามสถานประกอบการร้านค้า
ผู้โพส : เจ้าของกิจการร้านหนึ่งใกล้งโรงเรียน วันที่โพส : 13/02/2018 15:41:54
3

ผู้โพส :  วันที่โพส : 20/07/2017 18:38:48
4

ผู้โพส :  วันที่โพส : 13/10/2016 01:26:15
5

ผู้โพส :  วันที่โพส : 13/10/2016 01:26:07
6

ผู้โพส :  วันที่โพส : 13/10/2016 01:26:01
7

ผู้โพส :  วันที่โพส : 25/10/2015 11:57:35
8
oKHKLqKqwxU
ผู้โพส : Bradley วันที่โพส : 25/10/2015 11:57:35
9

ผู้โพส :  วันที่โพส : 04/08/2015 20:17:09
10

ผู้โพส :  วันที่โพส : 04/08/2015 19:11:54

 


Social Media
  Facebook
  Twitter
  Youtube

Contact Us
 
 
     Copyright © 2014 . All Rights Reserved. Dev by Kawinthorn